Distributors of ROLS ISOMARKET

Izhevsk

Name and contact information of the organization Production

"Izh-Market"
Adress: 7, Avtozavodskaya str., Izhevsk, 426065
Phone.: +7 (3412) 20-35-33; 91-75-51
E-mail: izofol@udm.net
Web: http://www.izofol.ru/

"Reviteh"
Adress: 111 A, Voroshilova str., Izhevsk, 426053
Phone.: +7 (3412) 33-11-50
E-mail: izhevsk@revitech.ru
Web: http://www.revitech.ru