Russia

Belarus

Kazakhstan

Kirghizstan

Uzbekistan

Distributors of ROLS ISOMARKET

Naberezhnie Chelny

Name and contact information of the organization Production

"LUNDA – NABEREZHNIE CHELNY"
Adress: 29 A, Starosarmanovskaya str., Naberezhnie Chelny, 423800
Phone.: +7 (855) 225-33-50
E-mail: nch@lunda.ru
Web: https://lunda.ru

"Rusklimat – Nabereznie Chelni"
Adress: 220, Kazanskiy ave., Nabereznie Chelni, 423800
Phone.: +7 (8552) 92-61-00
E-mail: valiulin_e@rusklimat.ru
Web: http://www.rusklimat.ru